Solea solea

Onze Nederlandse visserij is gespecialiseerd in de vangst op deze platvis. Tong komt vooral in de Noordzee voor en is een 'bodembewoner', net als de meeste andere platvissen. De tong ligt overdag ingegraven in het zand en gaat 's nachts op zoek naar voedsel.

Sliptong of slibtong?

De naam sliptong wordt gehanteerd voor de kleinste soort. Er bestaat een aantal misverstanden over de juiste schrijfwijze van sliptong. Nogal wat aanhangers zijn voor de aanduiding slibtong met een 'b'. 'Slib' zou duiden op het slib op de zeebodem waar tong zich graag in verschuilt. 'Slip' met een 'p' komt echter uit het Engels en betekent klein.

Maandenjanfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
Verkrijgbaarheid
Legenda
Seizoen gesloten
Kuit periode
Mager
Goed